Skip to main content

Lesy Turca

Nielen rúbať,
ale aj hospodáriť

O projekte

Projekt Lesy Turca vznikol ako reakcia na živelnú urbanizáciu a nešetrný až devastačný prístup ku prírode Malej a Veľkej Fatry.

Zastávame názor, že hospodárenie v biotopoch s turistickým, prírodným a estetickým potenciálom, má byť vykonávané s prihliadnutím nielen na komerčný, ale aj verejný záujem.

POSLANIE

V rámci projektu Lesy Turca podporujeme a realizujeme populárno-náučné aktivity smerujúce k zachovaniu, obnove a údržbe prirodzených biotopov v regióne Turiec.

Aktivity

Prirodzené biotopy

Prirodzené biotopy zanikajú, požiera ich živelná urbanizácia

Ľudia si zvyknú v krajine najviac ceniť časti, ktoré sami vytvorili a do ktorých vložili najviac peňazí a potu. Prirodzené biotopy v mestách, mestských častiach či ich blízkom okolí však postupne zanikajú a príjemné pestrofarebné lokality sa menia na šedé zastavané územia.

Cieľom aktivity je priblížiť verejnosti biotopy európskeho a národného významu v regióne Turiec. V každej z lokalít poukazujeme na zmeny, ktoré tu vznikajú vplyvom človeka a živelnej urbanizácie, čím hrozí nezvratné poškodenie lokality alebo jej zánik.

Silava

Publikácie

Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu

Kniha Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu vznikla ako jedna z aktivít medzinárodného projektu „Kras v turizme a turizmus v krase“. Projekt bol finančne podporený z operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Jedným z ideových riešiteľov a autorov knihy je aj Dr. Milan Horňák.

Riešiteľským územím bol Národný park Veľká Fatra v Žilinskom kraji a Chránená krajinná oblasť Moravský kras v Juhomoravskom kraji. Spoločným menovateľom predstavovaných území je fenomén krasu. Radi by sme vám priblížili jedinečnosť a nádheru týchto území a voviedli vás aj do ich menej známych zákutí. Môžete s nami spoznať dve tváre krasu – divokosť vrchov Veľkej Fatry, ktorá sa snúbi s vysokohorskými scenériami, a romantickú dušu hlbokých žľabov, lesov a polí Moravského krasu.

Veľkú Fatru i Moravský kras vám predstavujeme vo všeobecných kapitolách, v rámci ktorých vás zavedieme do tajomného sveta jaskýň, závrtov a dolín, zoznámite sa s krasovou krajinou, jej jedinečnou faunou a flórou. Nazriete aj hlboko do minulosti, do času, kedy si začal človek kras podmaňovať a vznikali legendy. V ďalších kapitolách sa už budeme venovať jednotlivým krasovým oblastiam, ktoré sme pre vás vybrali.

Kniha tak môže byť vaším novým sprievodcom na výletoch po krase. Vznikla spoluprácou viacerých bádateľov. Sú medzi nimi jaskyniari, ochrancovia prírody, prírodovedci, historici a nadšenci, neustále sa vracajúci do miest, ktoré im prilipli k srdcu. Tak neváhajte a vyberte sa s nimi aj vy na cestu plnú poznania a dobrodružstiev. Poďakovanie patrí autorom, správe NP Veľká Fatra a všetkým, ktorí sa na vzniku knihy podieľali.