Lesy Turca

Nielen rúbať, ale aj hospodáriť

O projekte

Projekt Lesy Turca realizuje Občianske združenie METRO a vznikol ako reakcia na masívne výruby v Turci a s ním spojený nešetrný až devastačný prístup ku prírode Malej a Veľkej Fatry.

Zastávame názor, že hospodárenie v lesoch a biotopoch s turistickým, prírodným a estetickým potenciálom, má byť vykonávané s prihliadnutím nielen na komerčný, ale aj verejný záujem.

Cieľ projektu

Projekt Lesy Turca realizuje monitoring a populárno-náučné aktivity smerujúce k zachovaniu, obnove a údržbe lesov a prirodzených biotopov v Turci.

Pridajte sa

Budeme radi, ak náš projekt podporíte a budete nám emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. o problémových miestach, kde dochádza k poškodzovaniu životného prostredia v Turci.

Sledujte nás na Facebooku.

Aktivity

Silava

Zelené miesta

Zelené miesta zanikajú, požiera ich živelná urbanizácia

Ľudia si zvyknú v krajine najviac ceniť časti, ktoré sami vytvorili a do ktorých naliali najviac peňazí a potu. Zelené miesta v mestách, mestských častiach či ich blízkom okolí postupne zanikajú a príjemné pestrofarebné biotopy sa menia na šedé zastavané územia.

Cieľom aktivity je priblížiť verejnosti biotopy európskeho a národného významu v regióne Turiec. V každej z lokalít poukazujeme na zmeny, ktoré tu vznikajú vplyvom človeka a živelnej urbanizácie, čím hrozí nezvratné poškodenie lokality alebo jej zánik.

Blog

Najnovšie články

Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť

Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny ide na hospodársku a sociálnu radu, následne na vládu. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom novely zákona o ochrane prírody významným spôsobom posilňuje ochranu národných parkov Slovenska. Nová legislatíva vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva reálne právomoci spravovať národné parky.

Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa

Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa

Tlačová správa - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvolen, 11. apríla 2019 - Odkaz histórie slovenského lesníctva v kontexte zhoršujúceho sa stavu lesných porastov, potreba úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora - tieto témy najviac rezonovali počas valného zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

Publikácie

Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu

Kniha Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu vznikla ako jedna z aktivít medzinárodného projektu „Kras v turizme a turizmus v krase“. Projekt bol finančne podporený z operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Jedným z ideových riešiteľov a autorov knihy je aj Dr. Milan Horňák, iniciátor občianskej aktivity Lesy Turca.

Riešiteľským územím bol Národný park Veľká Fatra v Žilinskom kraji a Chránená krajinná oblasť Moravský kras v Juhomoravskom kraji. Spoločným menovateľom predstavovaných území je fenomén krasu. Radi by sme vám priblížili jedinečnosť a nádheru týchto území a voviedli vás aj do ich menej známych zákutí. Môžete s nami spoznať dve tváre krasu – divokosť vrchov Veľkej Fatry, ktorá sa snúbi s vysokohorskými scenériami, a romantickú dušu hlbokých žľabov, lesov a polí Moravského krasu.

Veľkú Fatru i Moravský kras vám predstavujeme vo všeobecných kapitolách, v rámci ktorých vás zavedieme do tajomného sveta jaskýň, závrtov a dolín, zoznámite sa s krasovou krajinou, jej jedinečnou faunou a flórou. Nazriete aj hlboko do minulosti, do času, kedy si začal človek kras podmaňovať a vznikali legendy. V ďalších kapitolách sa už budeme venovať jednotlivým krasovým oblastiam, ktoré sme pre vás vybrali.

Kniha tak môže byť vaším novým sprievodcom na výletoch po krase. Kniha vznikla spoluprácou viacerých bádateľov. Sú medzi nimi jaskyniari, ochrancovia prírody, prírodovedci, historici a nadšenci, neustále sa vracajúci do miest, ktoré im prilipli k srdcu. Tak neváhajte a vyberte sa s nimi aj vy na cestu plnú poznania a dobrodružstiev. Poďakovanie patrí autorom, správy NP Veľká Fatra a všetkým, ktorí sa na vzniku tejto knihy podieľali.

Kontakt

O projekt Lesy Turca sa stará

METRO, o. z., Pavla Mudroňa 24, Martin
+421908279154, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Staňte sa súčasťou projektu - posielajte nám fotografie a informácie o výruboch, výsadbe a aktivitách, ktoré považujete za dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia v Turci.

Matej Bórik, MBA

Riaditeľ združenia